Pomozte vybudovat ojedinělý kus české historie.

Památník nejslavnějšího českého šlechtického rodu v celé střední Evropě a doby, kdy jsme jako Češi i vládli Evropě.

Kostel svatého Víta

V této době, kdy národ bohužel zapomíná na svou historii, bychom rádi z prachu minulosti vzkřísili kus české slávy, kdy jsme byli pyšní na své panovníky a celý český národ.

Chceme připomenout všem Čechům, že mají být na co hrdí a vrátit jim úctu ke svému národu, který v historii Evropy měl vůdčí úlohu a postavení.

Proto bychom chtěli postavit památník na onu slavnou dobu, kdy jsme jako křesťanský národ v jednotě a svornosti bojovali za stejný ideál českého vlastenectví a národní hrdosti.

Kostel sv. Víta bude vybudován dle dostupných dobových materiálů zhruba tak, jak byl postaven v románském slohu ve 12. století        a kdy ho získal do vlastnictví první pán erbu růže Vítek I. z Prčice. V době, kdy se utvářela naše národní identita – a bude tak důkazem a symbolem úcty k našim předkům.

Bude také památníkem pro budoucí generace, aby měly stejnou úctu k našemu národu – a radost z toho, že mohou pokračovat

v ušlechtilé myšlence české národní hrdosti.

Tento záměr zaujal i kardinála Dominika Duku při jeho návštěvě areálu Vítka z Prčice v roce 2019. Proto přislíbil, pokud se kostel podaří postavit, že ho rád posvětí ve jménu sv. Víta, jednoho z patronů naší vlasti.

Rádi bychom také, aby se v kostele konaly pravidelné bohoslužby, a tím splnil svůj účel dle vzoru předků.

Pokud Vás naše myšlenka vybudování kostela sv. Víta oslovila, tak velmi oceníme poskytnutí finančního nebo jiného daru, který by nám umožnil tento bohulibý záměr zrealizovat.