Aktuality

2022

Katolický týdeník

V lednovém čísle o stavbě kostela vyšel hezký článek.

2021

Základy kostelní věže

Vykopali a vybetonovali jsme základy budoucí věže kostela.

Základy pod apsidu

Položili jsme základy pod apsidu.

2020

Hlavní vstup do kostela

I přes nelehkou dobu lockdownu se podařilo postavit románské vstupní dveře kostela sv. Víta.