Rozpočet sbírky na kostel sv. Víta

 Rozpočet stavby v jednotlivých položkách: 9.500.000 Kč

– hrubá stavba vč. věže a apsidy: 2.500.000 Kč

– vnitřní a vnější omítky vč. roubených stěn: 1.000.000 Kč

– stropy trámové a podhozené: 1.000.000 Kč

– podlahy dřevěné, keramické, vápenodusané: 500.000 Kč

– fresky na zdech: 500.000 Kč

– střecha a krov prejzová  a dřevěno šindelová: 1.500.000 Kč

– oltář: 200.000 Kč

– lavice přenosné a vybavení  ubytování velmože: 500.000 Kč

– zvon: 200.000 Kč

– okna s vitráží: 300.000 Kč

– dveře trámové s železným kováním, ostění kamenné: 300.000 Kč

– ostatní (přemostění vodovodu, přemostění a odstranění sloupu el. vedení, osvětlení, zemní práce s úklidem, betonáž základů               a izolace proti vodě): 1.000.000 Kč