Sbírka

Základní informace

  • Č.ú.: 239191611/0600
  • Tento účet přehledně zobrazí:

    • Zůstatek na účtu
    • Výpis příchozích transakcí
    • Výpis odchozích transakcí
    • Informaci o dárci (lze ji uvést ve „Zprávě pro příjemce“)